Пакеты Зип-Лок (zip-lock)

Пакет Zip Lock 10х15 35 мкм

Пакет Zip Lock 12х17 35 мкм

Пакет Zip Lock 15х20 35 мкм

Пакет Zip Lock 15х22 35 мкм

Пакет Zip Lock 20х25 35 мкм

Пакет Zip Lock 20х30 40 мкм

Пакет Zip Lock 25х30 40 мкм

Пакет Zip Lock 25х35 35 мкм

Пакет Zip Lock 30х40 35 мкм

Пакет Zip Lock 4х6 30 мкм

Пакет Zip Lock 5x7 30 мкм

Пакет Zip Lock 6х8 30 мкм

Пакет Zip Lock 7х10 30 мкм

Пакет Zip Lock 8х12 35 мкм